پرابلم

امتیاز: 0.0

نام پرابلم
تلفن -
وب‌سایت http://problem.ir/new/
ایمیل -
زیست‌بوم شبکه سازی
حوزه‌ها
مکان‌ها تهران
فایل ضمیمه

توضیحات

در «پرابلم» در ابتدا مشکلات کارفرما با همفکری با خبرگان موضوع، تبدیل به مسئله‌ای یا مسئله‌هایی شفاف و قابل‌اندازه‌گیری و ارزیابی خواهد شد، سپس برای رسیدن به جواب کاربردی، فرایندهای یک مسابقه طراحی می‌شود تا مسیر حرکتت مسابقه‌دهندگان به سمت جواب به صورتی مطلوب طراحی شود؛ همچنین جوایز و مشوق‌ها و انگیزه دهنده‌های مناسب طراحی می‌شود و رویه استفاده از راه‌حل‌های ارائه‌شده به‌صورت تجاری و از جنبه‌های حقوقی و … نیز طراحی خواهد شد.

نظرات

هنوز هیچ نظر همراه با متنی ثبت نشده است