نام ایران رویش
وضعیت نامشخص
وب سایت http://iranrooyesh.ir
حوزه مشاوره مدیریت
مکان تهران
نوع دفتر نامشخص
تاریخ تاسیس -
تعداد کارمندان -
تلفن -
ایمیل -
آدرس -
شبکه‌های اجتماعی

توضیحات

ایران رویش در نظر دارد با معرفی کارآفرینان و خط شکنان عرصه ی کار و تلاش که سالها تجربه اندوخته اند و موفقیت های زیادی کسب کرده اند نقشه راهی برای جوانان آینده دار این سرزمین ترسیم کند ضمن اینکه با تمرکز بر زندگی آن ها و برجسته نمودن شیوه ی تفکر و زوایای پنهان تصمیمات طلایی و تاریخ ساز مدلی بومی و بهینه و قابل اجرا برای راه اندازی کسب و کار و استمرار موفقیت ارائه کند.

ایران رویش در پی آنست تا با برقراری ارتباط مستقیم و بدون واسطه میان کارآفرینان موفق وکارجویان محترم و برقراری جلسات پرسش و پاسخ گامی مهم در شناخت وآغاز مسیر فعالیت بردارد وجوانان را با موانع و گشایش های پیش روکه حاصل سال ها تجربه کارآفرینی است روبرو کند تا با چشمانی باز قدم در عرصه ی کار و تلاش بگذارند.