نام intutel
وضعیت نامشخص
وب سایت https://intutel.com/products
حوزه -
مکان -
نوع دفتر نامشخص
تاریخ تاسیس -
تعداد کارمندان -
تلفن -
ایمیل -
آدرس -
شبکه‌های اجتماعی -

توضیحات

 

 

Intutel یک برنامه هوش بازار مبتنی بر رایانش ابری است  که شامل مجموعه ای از ابزارهای نظارت و تجزیه و تحلیل برای کمک به برندها، بازاریابان  و بنگاههای بازاریابی برای آنالیز کردن مجموع حضور یک برند در بازار است.