نام دیجی‌شو
وضعیت نامشخص
وب سایت http://digishow.co
حوزه -
مکان -
نوع دفتر نامشخص
تاریخ تاسیس -
تعداد کارمندان -
تلفن -
ایمیل -
آدرس -
شبکه‌های اجتماعی -

توضیحات

دیجی شو خدمات مرتبط با نمایشگاههای داخلی است

اخبار نماشگاه ها و خدمات رزرو فضای نمایشگاهی با همکاری مجری نمایشگاه در اختیار صاحبان کسب و کار و متقاضیان نمایشگاه داده میشود.