نام دهگردی
وضعیت نامشخص
وب سایت http://dehgardi.com
حوزه -
مکان -
نوع دفتر نامشخص
تاریخ تاسیس -
تعداد کارمندان -
تلفن -
ایمیل -
آدرس -
شبکه‌های اجتماعی -

توضیحات

خدمات رزرو کلبه های روستایی در مناطق مختلف کشور برای استفاده شهرنشیان و تجربه حس روستاها به راحتی