نام کنفرانس بوک
وضعیت نامشخص
وب سایت -
حوزه -
مکان -
نوع دفتر نامشخص
تاریخ تاسیس -
تعداد کارمندان -
تلفن -
ایمیل -
آدرس -
شبکه‌های اجتماعی -

توضیحات

کنفرانس بوک اولین و جستجوگر پیشرفته کنفرانس، همایش،سمینار و فراخوان مقاله در کشور استبا قابلیت فیلتر گزاری دسته بندی،سال،ماه،سطح برگزاری،شهر و استان و هر چیزی که یک محقق به آن نیاز دارد.