نام HumanAPI
وضعیت نامشخص
وب سایت http://humanapi.co
حوزه -
مکان -
نوع دفتر نامشخص
تاریخ تاسیس -
تعداد کارمندان -
تلفن -
ایمیل -
آدرس -
شبکه‌های اجتماعی -

توضیحات

HumanAPI is an API platform for human health data. It aggregates, cleans and stores data drawn from multiple wearables sensors, mobile devices and other data sources, and provides developers with secure, easy-to-use data streams through a single API. The platform lets app developers easily integrate and work with these data streams by taking care of the security, storage, transmission and interoperability issues.

https://betalist.com/startups/humanapi

Wearable

 

HumanAPI یک پلت فرم API برای اطلاعات سلامت انسان است. این داده ها، پاک و ذخیره داده ها از سنسورهای مختلف پوشیدنی، دستگاه های تلفن همراه و سایر منابع داده را ذخیره می کند و توسعه دهندگان را با جریان های داده ای امن و آسان برای استفاده از یک API واحد فراهم می کند. این پلت فرم به توسعه دهندگان برنامه اجازه می دهد به راحتی با مراقبت از امنیت، ذخیره سازی، انتقال و مسائل مربوط به قابلیت همکاری با این جریان داده ها ادغام و کار کنند.