نام Push Strength
وضعیت نامشخص
وب سایت https://www.trainwithpush.com
حوزه -
مکان -
نوع دفتر نامشخص
تاریخ تاسیس -
تعداد کارمندان -
تلفن -
ایمیل -
آدرس -
شبکه‌های اجتماعی -

توضیحات

PUSH empowers athletes by providing a way to track workouts and visualize results. Our team has worked tirelessly for the last year to bring the fitness realm a wearable device that generates real metrics. No imaginary points or arbitrary scores, just actual data that will help make you stronger, improve your form and reduce the risk of injury.

We are constantly striving to improve our product with your needs in mind and find innovative ways to make your fitness routine increasingly productive and more fun.

https://betalist.com/startups/push-strength

Wearable

 

PUSH به ورزشکاران اجازه می دهد راه را برای پیگیری تمرین و تجسم نتایج به دست آورد. تیم ما برای سال گذشته به طور خستگی ناپذیری کار کرده است تا یک دستگاه پوشیدنی برای تناسب اندام تولید کند که معیارهای واقعی را داشته باشد. امتیازات خیالی یا نمره های دلخواه، فقط اطلاعات واقعی است که شما را قوی تر می کند، فرم خود را بهبود می بخشید و خطر آسیب را کاهش می دهید.

 ما دائما در حال تلاش برای بهبود محصول خود با نیازهای شما هستیم و راه های نوآورانه ای را برای به دست آوردن روال تناسب اندام خود به طور فزاینده ای در حال رشد و سرگرم کننده پیدا می کنیم.