نام Vidalytics
وضعیت نامشخص
وب سایت https://vidalytics.com
حوزه -
مکان -
نوع دفتر نامشخص
تاریخ تاسیس -
تعداد کارمندان -
تلفن -
ایمیل -
آدرس -
شبکه‌های اجتماعی -

توضیحات

Vidalytics is an end to end video platform for marketers, with everything you need to host, stream and analyze your videos. It's powered by our Exclusive Video Conversion Analytics, that show you what messages in your videos make people buy — so you can easily make any video convert.

https://betalist.com/startups/vidalytics

Video Streaming

 

Vidalytics  پلتفرم ویدیویی برای بازاریابان، شما نیاز به میزبانی، اشتراک گذاری و تجزیه و تحلیل فیلم های خود دارید. این برنامه دارای تجزیه و تحلیل ویدیوی انحصاری خود ما طراحی شده است، که نشان می دهد چه پیامهایی در ویدیوهای شما موجب می شود مردم آن را خریداری می کنند