نام More Bass
وضعیت نامشخص
وب سایت https://morebass.com
حوزه -
مکان -
نوع دفتر نامشخص
تاریخ تاسیس -
تعداد کارمندان -
تلفن -
ایمیل -
آدرس -
شبکه‌های اجتماعی -

توضیحات

More Bass has developed a social music and event platform to help artists and fans listen, interact, promote and discover in one place. The mission of More Bass is to solve Music Industry fragmentation by providing the social features of Facebook and streaming capabilities of Pandora with an AI discovery engine to create the first true social music and discovery solution.

https://betalist.com/startups/morebass

Video Streaming

 

مورباس یک پلتفرم موسیقی اجتماعی برای کمک به هنرمندان و طرفداران در گوش دادن، تعامل، تبلیغ است. ماموریت مورباس این است که مسائل صنعت موسیقی را با ارائه ویژگی های اجتماعی فیس بوک و قابلیت های جریان از پاندورا با یک موتور کشف AI برای ایجاد اولین واقعییت موسیقی اجتماعی حل نماید.