نام CoinStarter
وضعیت نامشخص
وب سایت https://coinstarter.com
حوزه -
مکان -
نوع دفتر نامشخص
تاریخ تاسیس -
تعداد کارمندان -
تلفن -
ایمیل -
آدرس -
شبکه‌های اجتماعی -

توضیحات

Coinstarter lets you Kickstart your ICO.

Powering the future of token based fundraising by connecting AI and ICO's.

https://betalist.com/startups/coinstarter

Virtual Currency


Coinstarter به شما اجازه می دهد که ICO خود را کیک کنی.

 

تأسیس آینده جمع آوری وجوه بر اساس نشانه با اتصال AI و ICO.

https://betalist.com/startups/coinstarter

ارز مجازی