نام مرکز ترجمه و تایپ ایران
وضعیت اجرا
وب سایت http://trty.ir
حوزه نرم افزار
مکان کرمانشاه
نوع دفتر نامشخص
تاریخ تاسیس -
تعداد کارمندان -
تلفن 083-38396901
ایمیل [email protected]
آدرس کرمانشاه، دانشگاه رازی
شبکه‌های اجتماعی

توضیحات

مرکز ترجمه و تایپ ایران، مرکزی قوی در امور تایپ