نام اوستاپ
وضعیت نامشخص
وب سایت http://oostop.ir
حوزه نیروی انسانی
مکان تهران
نوع دفتر نامشخص
تاریخ تاسیس -
تعداد کارمندان -
تلفن -
ایمیل -
آدرس -
شبکه‌های اجتماعی

توضیحات

اوستاپ شرکتی است که کلیه خدمات فنی و اجرایی خانه و ساختمان را ارائه می‌نماید.