نام Picked. Email
وضعیت نامشخص
وب سایت http://picked.email
حوزه -
مکان -
نوع دفتر نامشخص
تاریخ تاسیس -
تعداد کارمندان -
تلفن -
ایمیل -
آدرس -
شبکه‌های اجتماعی -

توضیحات

PickedMail شخصی سازی واقعی را از طریق مشخص کردن ایمیل های مهم فراهم می کند. با یک طبقه بندی عمومی شروع می شود، اما هنگامی که شما شروع به استفاده از آن می کنید، اولویت شخصی خود را به سرعت می پذیرد و به راحتی ایمیل ها  دسته بندی خواهد شد.