نام Tap My Back
وضعیت نامشخص
وب سایت https://www.tapmyback.com
حوزه -
مکان -
نوع دفتر نامشخص
تاریخ تاسیس -
تعداد کارمندان -
تلفن -
ایمیل -
آدرس -
شبکه‌های اجتماعی -

توضیحات

 

 

تپ ما بک  یک برنامه تشخیص کارمند برای رهبران تیم برای بهبود انگیزه کارکنان، بهره وری و همکاری است.با هر دو بر نسخه دسکتاپ و یا برنامه موبایل شما به راحتی می توانید اعضای تیم خود به دست آورده و  جشن بگیرید.