نام Ponch
وضعیت نامشخص
وب سایت http://ponch.io
حوزه -
مکان -
نوع دفتر نامشخص
تاریخ تاسیس -
تعداد کارمندان -
تلفن -
ایمیل -
آدرس -
شبکه‌های اجتماعی -

توضیحات

 

 

Ponch به شما کمک می کند که بازار خود را بدانید و حدس بزنید، کشف آنچه در پشت هر کلیک در سایت شما اتفاق می افتد. و هرگز وقت بیشتری را صرف تجزیه و تحلیل داده ها نکنید، Ponch پیشنهادات عملی را ارائه می دهد و شما می توانید پیشرفت های سریع تر انجام دهید.

 

الگوهای رفتاری بازدیدکنندگان  خود را چک کنید، بهترین منابع ارجاع را برای انجام اقدامات بهتر و پایدار بررسی کنید. دسترسی به بتا اولیه و شروع به یادگیری از بازدید کنندگان وب سایت خود را اغاز کنید.