نام های‌فیت
وضعیت نامشخص
وب سایت -
حوزه -
مکان -
نوع دفتر نامشخص
تاریخ تاسیس -
تعداد کارمندان -
تلفن -
ایمیل -
آدرس -
شبکه‌های اجتماعی -

توضیحات

تیم های فیت متشکل از چند نفره و تو حوزه فیتنس و تناسب اندام فعالیت میکنه