نام هندونه
وضعیت نامشخص
وب سایت -
حوزه -
مکان -
نوع دفتر نامشخص
تاریخ تاسیس -
تعداد کارمندان -
تلفن -
ایمیل -
آدرس -
شبکه‌های اجتماعی -

توضیحات

اولین اتوماسیون صندوق فروش با قابلیت کنترل کامل فروشگاه از راه دور