ده ذهنیتی که می تواند به طور اساسی کسب و کار شما را بهبود دهد

08:02:04 _ 95/11/08

بسیاری از اوقات بین شخصی که کارآفرین موفقی است با کسی که اینگونه نیست از لحاظ سطح توانمندی تفاوتی وجود ندارد. بلکه این چارچوبهای ذهنی است که بین افراد تفاوت ایجاد می کند.

  1. از بین ترس و شجاعت، شجاعت را انتخاب کنید: برای اینکه شجاع باشید، باید اقدامات شجاعانه انجام دهید. بروید سراغ کارهای که احساس می کنید در توانمندیتان است. اگر موفق شوید یا شکست بخورید، شما یاد گرفته اید و رشد می کنید.
  2. به خودتان باور داشته باشید: نگرش همه چیز است. نگرش منفی شانس موفقیت را کاهش می دهد و نگرش مثبت باعث موفقیت می شود. بدون باور به خودتان، شما راهی به موفقیت نخواهید داشت.
  3. اعضای خوبی را انتخاب کنید.
  4. اهدافی که خودتان انتخاب کرده‌اید را اتخاذ کنید: هنگامی که شخص خودش هدفش را انتخاب می کند، انگیزه بیشتری برای عملی کردن آن دارد.
  5. چشم‌انداز داشته باشید.: چشم اندازتان را در به صورت مکتوب داشته باشید.
  6. چالشها را پذیرا شوید: معمولا راه راحتی برای رسیدن به قله وجود ندارد و همه ی مسیرها دارای چالش می باشد.
  7. جستجوگر و کل نگر باشید: تصویری از کل سیستم داشته باشید.
  8. مشتاق پذیرش ریسک باشید: ریسک جزء جدایی ناپذیر استارتاپ می باشد. در صورتیکه از ریسک گریزان باشید، شانس موفقیت خودتان را بسیار کاهش داده اید.
  9. آنچه را که دوست دارید انجام دهید.: هنگامی در کسب و کار موفق می شوید که در علایق تان سرمایه گذاری کنید و کاری متناسب با شخصیتان انتخاب کنید.
  10. قانع و راضی باشید: شخص ناراضی، دائما دچار افکار منفی است و فرصت رشد زیادی بدست نمی آورد.