سیزده نشانه برخورداری از زیست بوم کارآفرینانه مناسب

01:38:27 _ 95/11/19

1. آیا رهبران اجتماعی کارهای زیر را انجام می‌دهند:

 •     عمل به عنوان یک مدافع قوی از کارآفرینان و کارآفرینی
 •     باز بودن آغوششان به روی کارآفرینان و کسانی که کارآفرینی را ارتقا می‌دهند

 

2. آیا دولت کارهای زیر را انجام می‌دهد:

 •   ایجاد نهادهای موثر و در ارتباط مستقیم با کارآفرینی(نهادهای تحقیقاتی، ارتباطات بین المللی، فورومهایی برای گفتگوی بخشهای دولتی و خصوصی)
 •   حذف موانع ساختاری کارآفرینی مانند قوانین طاقت فرسا ورشکستگی و تضمین اجرا شدن قراردادها

 

3. آیا فرهنگ در سطح کلان شرایط زیر را دارد:

 •   پذیرش صادقانه اشتباهات و شکست‌های قابل‌تقدیر و تحمل ریسک و تفکرات مخالف
 •   احترام به کارآفرینی به عنوان یک شغل ارزشمند

 

4. آیا داستانهای موفقیت مشهودی وجود دارد که:

 •   به جوانان انگیزه دهد که کارآفرین شوند.
 •   به انسانهای عادی نشان دهد که آنها نیز می‌توانند کارآفرین باشند.

 

5. آیا به تعداد کافی انسانهای مطلع وجود دارد که:

 •   تجربه‌ی کافی در ایجاد شرکت، استخدام نیروی انسانی، ایجاد ساختارها، سیستم‌ها و کنترل داشته باشند.
 •   تجربه کافی به عنوان عضو هیئت مدیره و مشاور داشته باشند.

 

6. آیا منابع سرمایه‌ای وجود دارد که:

 •   سرمایه در اختیار شرکتهای نوپا و فاقد فروش قرار دهد.
 •   ارزشهای غیرپولی مانند مشاوره و ارتباطات را در اختیار قرار دهد.

 

7. آیا انجمنهای صنعتی و غیرانتفاعی‌ای وجود دارد که:

 •   کمک کنند که سرمایه‌گذاران و کارآفرینان با یکدیگر شبکه تشکیل دهند و از یکدیگر یاد بگیرند.
 •   کارآفرینی را ارتقا دهند و دوست و همراه کارآفرینی باشند.(مانند انجمن های نرم افزار و بیوتکنولوژی)

 

8. آیا نهادهای آموزشی وجود دارند که:

 •   دانش مالی و کارآفرینی را به دانش‌آموزان دبیرستانی و دانشگاهی آموزش دهند.
 •   به اعضای دانشکده ها اجازه بدهند که برای پیوستن به شرکتهای استارتاپ، مدتی را تعطیل باشند.

 

9. آیا زیرساختهای اجتماعی به اندازه‌ی کافی موارد زیر را ارائه می‌دهد:

 •   حمل و نقل (جاده‌ها، فرودگاه، راه‌آهن، ناوگان دریایی)
 •   ارتباطات (دیجیتال، پهنای باند، موبایل)

 

10. آیا مناطق جغرافیایی وجود دارد که:

 •   چگالی فعالیتهای اقتصادی پرریسک(Venture) با رشد و ظرفیت بالا در آن زیاد باشد.
 •   نزدیک به دانشگاهها، نمایندگیهای استاندارد، اتاق فکرها (Think tanks)، آموزشهای شغلی، تامین کنندگان، بنگاههای مشاوره و انجمنهای تخصصی باشد.

 

11. آیا گروههای رسمی و غیررسمی وجود دارند که ارتباط عناصر زیر را برقرار کنند:

 •   ارتباط کارآفرینان ملی و منطقه ای را با شبکه های مختلف (مانند افراد مهاجرت‌کرده قابل دسترسی)
 •   ارتباط شرکتهای نوپای پرریسک(Venture) را با دفاتر شرکتهای چندملیتی

 

12. آیا اشخاص حرفه‌ای در سطح بنگاه (Venture-oriented) مانند موارد زیر وجود دارد:

 •   وکیل، حسابدار، مشاوران فنی و مشاوران بازار که حاضر باشند در شرایط عدم قطعیت یا در قبال دریافت سهام فعالیت کنند.

 

13. آیا مشتریان محلی‌ بالقوه‌ای وجود دارد که:

 •   مایلند باشند علی الخصوص در حوزه‌ی کالاها یا خدمات جدید، توصیه هایی ارائه دهند.
 •   برای برطرف کردن نیازهای نقدینگی تامین کنندگان جوان و با رشد بالا، در نحوه‌ی پرداخت انعطاف پذیری داشته باشند.