اداره فناوری و ارتباط با صنعت اصفهان

امتیاز: 0.0

نام اداره فناوری و ارتباط با صنعت اصفهان
تلفن -
وب‌سایت -
ایمیل -
زیست‌بوم نهاد های آموزشی
حوزه‌ها
مکان‌ها اصفهان
فایل ضمیمه

توضیحات

اداره فناوري و ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی اصفهان فعاليت‌ها و نيروهاي خود را در راستاي توسعه فناوري و گسترش ارتباط با صنايع، مراكز اقتصادي، سازمانها و بخش كشاورزي سازماندهي كرده است. از اهداف این اداره می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. ارتقاء كمي و كيفي ارتباط دانشگاه با مراكز اقتصادي و صنايع در سطوح بين‌المللي، ملي و استاني قانونمند كردن نحوه ارتباط دانشگاه با مراكز خارج از دانشگاه
  2.  فراهم شدن زمينه مشاركت اعضاي هيأت علمي و كارشناسان فعال و خبره

  3.  زمينه‌سازي گسترش توليد و توسعه فناوري در كشور و تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشي و فناوري دانشگاه

  4. نظارت و كنترل پروژه قراردادهاي پژوهشي

  5. همكاري با اساتيد و ساختارهاي پژوهشي در جذب طرحهاي پژوهشي از خارج از دانشگاه

  6.  ساماندهي و بهبود كيفيت دوره‌هاي كارآموزي

  7.  ارائه خدمات و پشتيباني پژوهش و فناوري

  8. افزايش كمي و كيفي قراردادهاي پژوهشي

نظرات

هنوز هیچ نظر همراه با متنی ثبت نشده است