ارزیابی فناوری امیرکبیر

امتیاز: 1.0

نام ارزیابی فناوری امیرکبیر
تلفن -
وب‌سایت http://afzatech.ir/
ایمیل [email protected]
زیست‌بوم مشاوره مدیریت
حوزه‌ها مشاوره مدیریت
مکان‌ها اصفهان
فایل ضمیمه

توضیحات

انواع خدمات ارزیابی و رتبه بندی فناوری و مالی

تامین مالی

مشارکت در توسعه کسب و کار با هدف جذب سرمایه تحقق برنامه توسعه داخلی شرکت ها

تدوین برنامه استراتژیک، نقشه راه و مدل کسب و کار

رفع نیاز فناوری شرکت ها با ایجاد همکاری های فناورانه

تامین فناوری مطمئن و اقتصادی با هدف توسعه سبد محصولات و خدمات شرکت ها

نظارت در پیاده سازی طرح ها

نظرات

کاربر مهمان
اهدافی را که در، متن نوشته اید فقط صحبت های کلی و مبهم میباشد و نشانگر انست که خود نویسنده بدرستی مطالبی را که ادعا میکند نمی داند لطفا از کسانی در راستای اهداف اعلام شده استفاده کنید که حداقل یک مورد کار اقتصادی کرده باشند . نه اینکه پله های ترقی را در پشت میزهای فرمایشی وهمایش ها و سمینارها کسب کرده باشند، البته سمینا باید اب داشته باشد رها و همایش ها برای کسانی مفید است که در گیر کار وتولید علم یا محصول باشند نه برای کسانی که خود حقوق بگیر ند و چشمشان به اخر ماه است . این افراد همانند هنر پیشه ها فقط ادای درک و فهم علمی دارند ودر هر کاری که دخالت کنند موجب خسران بیشتر برای فرد مولد میباشند . یادمان باشد چشمه ازخود باید اب داشته باشد ،با اب دستی ریختن چشمه درست نمی شود.
کاربر مهمان
اهدافی را که در، متن نوشته اید فقط صحبت های کلی و مبهم میباشد و نشانگر انست که خود نویسنده بدرستی مطالبی را که ادعا میکند نمی داند لطفا از کسانی در راستای اهداف اعلام شده استفاده کنید که حداقل یک مورد کار اقتصادی کرده باشند . نه اینکه پله های ترقی را در پشت میزهای فرمایشی وهمایش ها و سمینارها کسب کرده باشند، البته سمینا باید اب داشته باشد رها و همایش ها برای کسانی مفید است که در گیر کار وتولید علم یا محصول باشند نه برای کسانی که خود حقوق بگیر ند و چشمشان به اخر ماه است . این افراد همانند هنر پیشه ها فقط ادای درک و فهم علمی دارند ودر هر کاری که دخالت کنند موجب خسران بیشتر برای فرد مولد میباشند . یادمان باشد چشمه ازخود باید اب داشته باشد ،با اب دستی ریختن چشمه درست نمی شود.
کاربر مهمان
اهدافی را که در، متن نوشته اید فقط صحبت های کلی و مبهم میباشد و نشانگر انست که خود نویسنده بدرستی مطالبی را که ادعا میکند نمی داند لطفا از کسانی در راستای اهداف اعلام شده استفاده کنید که حداقل یک مورد کار اقتصادی کرده باشند . نه اینکه پله های ترقی را در پشت میزهای فرمایشی وهمایش ها و سمینارها کسب کرده باشند، البته سمینا رها و همایش ها برای کسانی مفید است که در گیر کار وتولید علم یا محصول باشند نه برای کسانی که خود حقوق بگیر ند و چشمشان به اخر ماه است . این افراد همانند هنر پیشه ها فقط ادای درک و فهم علمی دارند ودر هر کاری که دخالت کنند موجب خسران بیشتر برای فرد مولد میباشند . یادمان باشد چشمه ازخود باید اب داشته باشد ،با اب دستی ریختن چشمه درست نمی شود‎ .لطفا هر کاری را که شروع میکنید با هدف انجام صحیح کار وصادقانه شروع کنید نه با هدف ارایه بیلان کاری