امین سیستم آرمان

امتیاز: 0.0

نام امین سیستم آرمان
تلفن -
وب‌سایت http://asa.co.ir/
ایمیل -
زیست‌بوم خدمات حسابداری
حوزه‌ها
مکان‌ها
فایل ضمیمه

توضیحات

شرکت امین سیستم آرمان که فعالیت خود را از سال 87 شروع کرده است، نرم افزارهایی چون مدیریت انبار ، مدیریت فروش ، مدیریت خرید و تدارکات ، مدیریت حسابداری ، خزانه داری ، کنترل سریال ، چند ارزی ، کنترل تولید و قیمت تمام شده  حقوق و دستمزد پرسنلی ، بودجه و اعتبارات و اموال و دارایی ثابت تولید کرده است.

نظرات

هنوز هیچ نظر همراه با متنی ثبت نشده است