اینفورمیکال

امتیاز: 0.0

نام اینفورمیکال
تلفن -
وب‌سایت http://informical.com/
ایمیل -
زیست‌بوم رویداد
حوزه‌ها
مکان‌ها
فایل ضمیمه

توضیحات

وب سایت Informical (اینفورمیکال) بستری برای ثبت رایگان رویدادها می باشد. 

شما در صورتی که می خواهید در رویدادی حضور یابید می توانید از طریق این سایت مطلع شوید.

نظرات

هنوز هیچ نظر همراه با متنی ثبت نشده است