بتا لیست

امتیاز: 0.0

نام بتا لیست
تلفن -
وب‌سایت http://betalist.ir/
ایمیل -
زیست‌بوم رسانه
حوزه‌ها
مکان‌ها
فایل ضمیمه

توضیحات

 بتا لیست ابزاری برای ثبت و معرفی استارتاپ‌ها است. 

بتالیست با همراهی صاحبان استارتاپ ها گردآوری و تکمیل خواهد شد و تلاش دارد تا فهرستی از استارتاپهای ایرانی ایجاد نماید.

شما از طریق این سایت می توانید با استارتاپهای حوزه خود بیشتر آشنا شوید.

اگه تجربه ای از همکاری با این نهاد دارید می تونید از طریق ارسال نظر با سایرین به اشتراک بگذارید.

نظرات

هنوز هیچ نظر همراه با متنی ثبت نشده است