جایزه مدیریت فناوری

امتیاز: 0.0

نام جایزه مدیریت فناوری
تلفن -
وب‌سایت http://www.iramitaward.ir/
ایمیل -
زیست‌بوم جشنواره ها و جایزه ها
حوزه‌ها رویداد
مکان‌ها تهران
فایل ضمیمه

توضیحات

انجمن مدیریت فناورى ایران با هدف ایفاى رسالت خود مبنى بر ترویج و گسترش مفهوم توسعه فناورى و نوآورى در بنگاههاى ایرانى در سالهاى اخیر با حمایت معاونت علمى و فناورى ریاست جمهورى، وزارت علوم، تحقیقات و فناورى، صندوق نوآورى و شکوفایى و سایر نهادهاى مرتبط اقدام به طراحى و اجراى جایزه ملى مدیریت فناورى و نوآورى نموده که بر اساس آن، مدلى براى بلوغ و تعالى بنگاهها در عرصه مدیریت فناورى و نوآورى طراحى شده است. 

نظرات

هنوز هیچ نظر همراه با متنی ثبت نشده است