جایزه ملی کیفیت

امتیاز: 0.0

نام جایزه ملی کیفیت
تلفن -
وب‌سایت http://inqa.org
ایمیل -
زیست‌بوم نهادهای ارزیابی و اعتباری
حوزه‌ها
مکان‌ها
فایل ضمیمه

توضیحات

مدل جایزه ملی کیفیت ایران با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و همچنین ویژگی سازمان های ایرانی با بهره برداری از دانش روز مدیریت طراحی شده است، و بعبارتی یک مدل کاملا ملی محسوب می‌گردد که قابلیت بهره برداری از سوی سازمان های خارجی را نیز دارا است. این مدل به منظور خود ارزیابی توسط سازمان ها اعم از کوچک و بزرگ، تولیدی و خدماتی، دولتی یا خصوصی در مسیر یک محصول یا گروه محصولی با نام تجاری مشخص طراحی شده است. در این مدل کلمه محصول به انواع کالا و خدمات و گروه های همگون از آن ها، اطلاق می شود. در مدل ملی جایزه ملی کیفیت ایران علاوه بر اصول هشت گانه مدیریت کیفیت، ارزش های سرآمدی نیز جاری است، به عبارت دیگر در این مدل به طور موازی از دانش روز مدیریت کیفیت محصول با تعریف مناسبت برای مصرف و سرآمدی سازمان با تعریف رضایت متوازن ذی نفعان، بهره برداری شده است. برای طراحی معیارها و زیر معیارهای مدل ملی فوق حتی المقدور از استانداردها و کتب مرجع مدیریت کیفیت و مدل های سرآمدی و راهنماهای آن ها با تمرکز بر نتایج پایدار حاصل از رضایت مشتری و مصرف کنندگان، استفاده شده است. مواردی که طراحی مدل بر آن ها تاکید دارد عبارتند از: تعادل در منافع ذی نفعان، مدیریت راهبردی کیفیت محصول، فرآیند گرایی، تضمین کیفیت، مشتری مداری، یادگیری و توانمندسازی، مدیریت زنجیره تامین، بهره وری در مصرف منابع، مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی که در فرآیندهای، توسعه تکنولوژی، طراحی مفهومی محصول، طراحی و تکوین تفصیلی محصول، فرآیند های ساخت و تولید و تحویل محصول، خدمات و پشتیبانی پس از فروش، عملکرد و رفتار زیست محیطی، از شروع طراحی محصول تا پایان دوره عمر آن، قابل شناسایی است.

اهداف جایزه ملی کیفیت ایران ( INQA )

در سال‌های اخیر جوایز ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی متعددی در حوزه‌های کیفیت، بهره‌وری و سرآمدی کسب وکار در کشورها و مناطق مختلف جهان نظیر اروپا‌، امریکا‌، کانادا‌، ژاپن‌، استرالیا و حتی کشورهای در حال توسعه، بوجود آمده است. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که بیش از ۷۰ کشور جهان دارای مدل جایزه ملی کیفیت هستند. این جوایز ابعاد مختلفی دارند، از یک سو مفاهیم کیفیت و سرآمدی کسب وکار را به زبان شیوا بیان کرده و یک الگوی نظام‌مند و ساخت‌یافته برای طرح‌ریزی و استقرار نظام‌های مدیریت کیفیت جامع ارایه می‌نمایند و از سوی دیگر یک ابزار سیستماتیک خود ارزیابی می‌باشند و به سازمان‌ها کمک می‌کنند که نظام مدیریت و عملکرد خود را بر اساس معیارهای معین ارزیابی نموده (وحتی با سایر سازمان‌ها مقایسه نموده) و با حرکت بسوی نظام مدیریت کیفیت جامع‌، اهدافی متعالی همچون افزایش رضایت مشتری‌، بهبود کیفیت محصولات و خدمات، افزایش مشارکت کارکنان‌، بهبود مستمر، دستیابی به نتایج پایدار مالی و اقتصادی و… را محقق سازند.

نظرات

هنوز هیچ نظر همراه با متنی ثبت نشده است