جشنواره ملی بهره وری

امتیاز: 0.0

نام جشنواره ملی بهره وری
تلفن -
وب‌سایت http://ipcel.ir/
ایمیل -
زیست‌بوم نهادهای ارزیابی و اعتباری
حوزه‌ها
مکان‌ها
فایل ضمیمه

توضیحات

در راستای اشاعه فرهنگ مدیریت بهره وری و کمک به افزایش توان رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی و قدردانی از بهره ورترین مدیران ارشد شرکت های ایرانی، گروه پارسیان هوشمند با حمایت اتاق بارزگانی و صنایع ومعادن ،کشاورزی ایران جشنواره ملی بهره وری را برگزار می نماید.

این جشنواره شامل 5 بخش زیر می باشد:

  1. مسابقه ملی بهره وری
  2. مسابقه ملی مصرف بهینه انرژی
  3. سابقه برترین توان اجرا
  4. مسابقه بهترین محل برای کار
  5. مسابقه ملی تجربه های موفق

 

نظرات

هنوز هیچ نظر همراه با متنی ثبت نشده است