دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه اراک

امتیاز: 0.0

نام دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه اراک
تلفن -
وب‌سایت http://iui.araku.ac.ir/
ایمیل -
زیست‌بوم نهاد های آموزشی
حوزه‌ها
مکان‌ها مرکزی
فایل ضمیمه

توضیحات

دفتر ارتباط با صنعت و تحقيقات كاربردي دانشگاه اراک نقطه واصل حقوقي و تخصصي دانشگاه با دستگاههاي اجرايي دولتي و غيردولتي، صنايع كشور و همه سازمانهايي است كه تعامل با اين دانشگاه را هم راستا با ماموريتهاي خود تشخيص داده و براي ارتقاء كيفيت و كميت محصولات و خدمات سازمان متبوع خويش آماده همكاري با دانشگاه هستند.

وظيفه اصلي اين دفتر، مديريت اجرايی و حقوقي پروژه های مرتبط با حوزه صنعت تعريف گرديده است. لذا کليه قراردادهای دانشگاه و صنعت بصورت رسمی در اين دفتر مديريت مي­گردد.

نظرات

هنوز هیچ نظر همراه با متنی ثبت نشده است