رازنامه

امتیاز: 0.0

نام رازنامه
تلفن -
وب‌سایت http://raznameh.com/
ایمیل [email protected]
زیست‌بوم مشاوره مدیریت
حوزه‌ها مشاوره مدیریت
مکان‌ها
فایل ضمیمه

توضیحات

در رازنامه سوالات خود را بپرسید و توسط مشاوران پاسخ آن را دریافت نمایید.

در این پلتفرم افراد می توانند در دسته بندیهای موضوعی سوالات خود را مطرح نموده و پاسخ آن را در چند مرحله دریافت نمایند. 

در صورتی که از مشاوره مشخصی را انتخاب نمایید می توانید با وی ارتباط گرفته و از توانمندی آن در کسب وکار خود استفاده نمایید.

 

نظرات

هنوز هیچ نظر همراه با متنی ثبت نشده است