سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

امتیاز: 0.0

نام سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
تلفن 021-66941251
وب‌سایت http://www.irantvto.ir
ایمیل [email protected]
زیست‌بوم پژوهشکده ها
حوزه‌ها توسعه مهارت
مکان‌ها
فایل ضمیمه

توضیحات

مأموريت اصلي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور آموزش، پژوهش، توليد استانداردهاي آموزشي و ارزشيابي مهارت نيروي كار كشور است كه فرآيند آموزش در قالب دوره هاي 1 تا 18 ماهه به صورت کوتاه مدت و پودمان های تکمیلی بین سطوح تحصیلی از طريق آموزش در مراكز ثابت بخش دولتي، تيم هاي سيار شهري و روستايي، مراکز جوار صنايع و صنوف، مراکز جوار دانشگاه، مراکز جوار زندان، مراکز جوار پادگانها، آموزش در مركز تربيت مربي و پژوهش هاي فني وحرفه اي و همچنين آموزش در بخش غير دولتي توسطآموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد انجام مي شود و بدین وسیله نسبت به تأمين و تربيت نيروي كار ماهر و نيمه ماهر مورد نياز بخش هاي مختلف صنعت، كشاورزي و خدمات و ارتقاي فرهنگ مهارت هاي فنيجامعه اقدام می نماید.

نظرات

هنوز هیچ نظر همراه با متنی ثبت نشده است