سازمان فناوری اطلاعات ایران

امتیاز: 0.0

نام سازمان فناوری اطلاعات ایران
تلفن 021-88115800
وب‌سایت http://ito.gov.ir
ایمیل -
زیست‌بوم
حوزه‌ها فناوری اطلاعات و ارتباطات
مکان‌ها
فایل ضمیمه

توضیحات

سازمان فناوري اطلاعات ايران نهادي است دولتي وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات كه با ايجاد و بكارگيري سازوكارهاي لازم، حوزه ي فناوري اطلاعات كشور از بخش هاي دولتي، عمومي و خصوصي را از طريق اعمال سياست ها، مقررات، استاندارد ها و ... بر پايه مصاح، منافع و امنيت ملي و عمومي، سازماندهي، هدايت و راهبري و كنترل مي نمايد و به نمايندگي از دولت جمهوري اسلامي ايران منافع و مصالح ملي و سياست هاي ابلاغي در حوزه فناوري اطلاعات را از طريق نهادها و مجامع بين المللي ذيربط پيگيري مي نمايد. ماموريت اين سازمان عبارت است از : هدف گذاري، هدايت، نظارت راهبردي، ساماندهي و توسعه امن، ايمن و پايدارفناوري اطلاعات كشور در راستاي تامين منافع، مصالح، امنيت ملي، رفاه عمومي و توسعه همه جانبه و پايداركشور

نظرات

هنوز هیچ نظر همراه با متنی ثبت نشده است