ستاد توسعه فرهنگ دانش بنیان

امتیاز: 0.0

نام ستاد توسعه فرهنگ دانش بنیان
تلفن -
وب‌سایت http://farhang.isti.ir/
ایمیل -
زیست‌بوم فرهنگ, رسانه
حوزه‌ها
مکان‌ها
فایل ضمیمه

توضیحات

این ستاد با چشم‌انداز تبدیل گفتمان علم، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان به گفتمان غالب تمامی ایرانیان، در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری راه‌اندازی شده است. 

این ستاد با ارتباطات فعال با شرکتهای دانش بنیان و رسانه های موجود تلاش دارد تا علاوه بر حمایت از شرکتهای دانش بنیان، فرهنگ کارآفرینی را نیز در کشور توسعه دهد.

نظرات

هنوز هیچ نظر همراه با متنی ثبت نشده است