سریر

امتیاز: 0.0

نام سریر
تلفن 021-44204030
وب‌سایت https://sarirland.com
ایمیل -
زیست‌بوم شتاب دهنده ها, صندوق ها
حوزه‌ها
مکان‌ها
فایل ضمیمه

توضیحات

شتابدهنده وصندوق سرمایه گذاری جسورانه حوزه مرتبط با استارتاپ ها

نظرات

هنوز هیچ نظر همراه با متنی ثبت نشده است