سپهر ماهان

امتیاز: 0.0

نام سپهر ماهان
تلفن -
وب‌سایت https://www.sepehrmahan.com/
ایمیل -
زیست‌بوم پلتفرم های مبتنی بر وب, نرم افزارهای سازمانی
حوزه‌ها
مکان‌ها
فایل ضمیمه

توضیحات

نرم افزارهای مدیریت پروژه ، مدیریت جلسات، شبکه اجتماعی سازمانی و بولتن اخبار با قابلیت رنکینگ را بصورت SaaS در سایت همسو 24 بزودی جهت استفاده کسب و کارها قرار می دهیم که جهت استفاده شرکتهای دانش بنیان از این خدمات آماده همکاری با نقشاپ هستیم .

البته شایان ذکر است جهت یکپارچه سازی شبکه نقساپ با همسو برای ایجاد زیردامنه و کاربری جهت استفاده شرکتهای دانش بنیان از سرویسهای همسو پس از پرداخت دوبار ایمیل جهت جلسه همکاری ارسال گردیده است.

نظرات

هنوز هیچ نظر همراه با متنی ثبت نشده است