سیمرغ دانش

امتیاز: 0.0

نام سیمرغ دانش
تلفن 07633332530
وب‌سایت http://www.fsd-tc.com
ایمیل [email protected]
زیست‌بوم
حوزه‌ها
مکان‌ها
فایل ضمیمه

توضیحات

فعالیت گروه آموزشی سیمرغ دانش در سال پیش رو در شرایطی آغاز می شود که فراز و نشیب های زیادی را در گذشته سپری نموده و جای بسی خشنودی است که همین فراز و نشیب ها ، رشد کیفی و کمی شرکت را سرعت بخشیده و به سوی مسیر علمی ارزشمندی هدایت کرده است. هرچند فعالیت شرکت با ارائه خدمات آموزشی در حوزه بندری آغاز گردید اما دیری نپایید که کارنامه درخشانی در بخش های ایمنی ، مدیریت کیفیت ، فنی و مهندسی را رقم زد و سال پیش رو نیز با هدف گذاری در زمینه توسعه فعالیت ها در حوزه مشاوره و استقرار سیستم های مدیریتی ، افتتاح شعب ، انعقاد تفاهم نامه همکاری با مراکز علمی و نحقیقاتی ، گسترش دامنه فعالیت های آموزشی با اخذ مجوزهای معتبر ، ماموریت سنگین تری را برای خود تعریف نموده است . هیئت مدیره و کلیه دست اندرکاران ستادی و اجرایی با انسجام و اتفاق نظر عزم خود را جزم کرده اند که در راستای انجام رسالتی که این شرکت در بهبود مستمر فعالیت ها و خدمات و ارتقاء سطح علمی جامعه بر عهده دارد ، به توفیق جمعی دست یابند . فعایت های خود را در راستای خط مشی شرکت به سرانجام رسانند . امید است بهره گیران خدمات آموزشی ، پژوهشی و مشاوره که اجماع مشتریان گرامی و ارزشمند شرکت را تشکیل می دهند ، با ارائه نظرات و پیشنهادات خود این مجموعه را یاری نمایند .به منظور برآورده ساختن تعهدات فوق، محورهای اصلی زیر در دستور کار این شرکت قرار دارد:

تامین رضایت مشتریان

تامین رضایتمندی کارکنان

تعهد به بهبود مستمر فرآیندها و خدمات آموزشی شرکت

رعایت قوانین ، ضوابط و دستورالعمل های سازمان ها مرتبط با نوع فعالیت شرکت

 

نظرات

هنوز هیچ نظر همراه با متنی ثبت نشده است