شبکه آزمایشگاهی دانشگاه تهران

امتیاز: 0.0

نام شبکه آزمایشگاهی دانشگاه تهران
تلفن -
وب‌سایت http://labsweb.ut.ac.ir/
ایمیل -
زیست‌بوم مراکز آزمایشگاهی
حوزه‌ها
مکان‌ها تهران
فایل ضمیمه

توضیحات

این شبکه با اهداف تهیه شناسنامه و ایجاد بانک اطلاعاتی آزمایشگاهها، بهره گیری حداکثری از ظرفیت ها، منابع و توانمندی های آزمایشگاهی و بهره برداری بهینه اقتصادی از آنها، فراهم آوردن امکان ارزیابی آزمایشگاههای شبکه و رتبه بندی آنها (رتبه بندی درون شبکه ای) راه اندازی گردیده است.این شبکه تلاش دارد تا با ارائه حمایتهای متنوع از آزمایشگاه های ذیل خود بر کیفیت و استانداردهای ارائه خدمت آنها بیفزاید.

نظرات

هنوز هیچ نظر همراه با متنی ثبت نشده است