شرکت مهندسی بهینه ایران

امتیاز: 0.0

نام شرکت مهندسی بهینه ایران
تلفن -
وب‌سایت https://www.behinehiran.com/
ایمیل -
زیست‌بوم پلتفرم های مبتنی بر وب
حوزه‌ها
مکان‌ها
فایل ضمیمه

توضیحات

شرکت مهندسی بهینه ایران ارائه می نماید:

   🎯طراحی و پیاده سازی سیستم های جامع مدیریت و برنامه ریزی منابع سازمان (ERP)

   🎯سیستم جامع مدیریت زنجیره تامین (SCM)

   🎯سیستم جامع مدیریت سرمایه انسانی (HCM)

   🎯سیستم جامع برنامه ریزی و مدیریت تولید (PLM)

   🎯سیستم جامع فروش و مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

   🎯سیستم جامع مدیریت منابع مالی (FRM)

   🎯سامانه هوش تجاری و داشبورد مدیریت (BI)

 

نظرات

هنوز هیچ نظر همراه با متنی ثبت نشده است