شناسا

امتیاز: 0.0

نام شناسا
تلفن -
وب‌سایت http://shenasavc.ir/fa/
ایمیل -
زیست‌بوم صندوق ها
حوزه‌ها خدمات مالی
مکان‌ها
فایل ضمیمه

توضیحات

شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد (شناسا) به عنوان مجموعه تخصصی حوزه سرمایه گذاری ماجراجویانه (Venture capital) گروه مالی پاسارگاد، فعالیت می نماید. در این راستا این شرکت با تکیه بر ارزش های امانتداری و رفتار حرفه ای، رویکرد خود را تلفیق مفاهیم نوآوری، سازماندهی و ارزش آفرینی در عرصه سرمایه گذاری تخصصی در فناوریهای پیشرفته قرار داده است. 

رویکرد شناسا به عنوان یک بنگاه اقتصادی، ورود در فعالیتهای سود آور است. اما این شاخص تنها معیار نخواهد بود و عواملی همچون سطح نوآوری، میزان سودآوری و ابعاد ارزش ­آفرینی در نگاه به طرح های کسب و کاری مورد نظر خواهد بود.

 

نظرات

هنوز هیچ نظر همراه با متنی ثبت نشده است