صندوق توسعه تکنولوژی ایران

امتیاز: 0.0

نام صندوق توسعه تکنولوژی ایران
تلفن -
وب‌سایت http://itdf.ir/fa/
ایمیل -
زیست‌بوم صندوق ها
حوزه‌ها خدمات مالی
مکان‌ها
فایل ضمیمه

توضیحات

صندوق توسعه تكنولوژي ايران با هدف توسعه كسب و كارهاي مبتني بر فناوري، اجزاي مورد نياز براي توسعه كسب و كار را در شبكه‌اي گرد هم آورده است و قابليت آن را دارد تا در قالب يك توسعه‌دهنده صنعتي و در پوشش خدمات نوين مالي، زمينه را براي ايجاد كسب و كارهاي مبتني بر فناوري فراهم آورد.

صندوق مالي توسعه تكنولوژي در واقع يك سرمايه‌گذار خطرپذير و مؤسسه‌اي اقتصادي است. اين صندوق طرح‌هايي را كه در زمينه اولويت‌هاي مصوب خود شامل بيوتكنولوژي، نانوتكنولوژي، سيستم‌هاي پيشرفته الكترونيكي و مخابراتي، مواد پيشرفته، صنايع شيميايي و فرآيندي پيشرفته (صنايع پايين‌دست پتروشيمي مبتني بر فناوري) و تجهيزات پيشرفته پزشكي قرار داشته باشند شناسايي كرده و در صورتي كه در ارزيابي‌هاي خود طرح را با ارزش افزوده اقتصادي و آتيه‌دار تشخيص دهد و پيش‌بيني درآمدزايي مطلوب نيز وجود داشته باشد، بر روي طرح سرمايه‌گذاري مي‌كند و به عنوان يكي از شركاي سرمايه‌گذار، در منافع طرح سهيم خواهد بود.

نظرات

هنوز هیچ نظر همراه با متنی ثبت نشده است