صندوق توسعه فناوری ایرانیان

امتیاز: 0.0

نام صندوق توسعه فناوری ایرانیان
تلفن -
وب‌سایت http://irtechfund.com/
ایمیل -
زیست‌بوم صندوق ها
حوزه‌ها خدمات مالی
مکان‌ها تهران
فایل ضمیمه

توضیحات

صندوق توسعه فناوری ایرانیان

 

صندوق توسعه فناوری ایرانیان با توجه به اختیارات قانونی مصوب هیئت وزیران، رسالت خود را صدور ضمانت نامه برای شرکت های دانش بنیان، فناور و نوآور قرار داده است. این صندوق انواع ضمانت نامه های حسن انجام کار و تعهدات، پیش پرداخت، شرکت در مناقصه و مزایده، تعهد پرداخت، کسور وجه الضمان و غیره را صادر می کند.

 

نظرات

هنوز هیچ نظر همراه با متنی ثبت نشده است