صندوق پژوهش و فناوری استان سمنان

امتیاز: 0.0

نام صندوق پژوهش و فناوری استان سمنان
تلفن -
وب‌سایت http://www.semrtf.ir
ایمیل -
زیست‌بوم صندوق ها
حوزه‌ها
مکان‌ها
فایل ضمیمه

توضیحات

«صندوق پژوهش و فناوری استان سمنان»، از جمله صندوق‌ هاي غيردولتي پژوهش و فناوري است كه به منظور ايجاد زمينه‌ هاي مشاركت و سرمايه‌ گذاري بخش غيردولتي و حمايت كمي و كيفي از فعاليت‌ هاي پژوهشي كاربردي - توسعه‌ اي و فناوري و همچنين ارایه‌ ی خدمات مالي ويژه و منحصر به فرد به كارآفرينان متخصص و نوآوران با حمايت دولت و پارك علم و فناوری استان سمنان مستند بر ماده 100 قانون برنامه سوم توسعه كشور (مكرر در ماده 45 قانون برنامه چهارم توسعه) و بر اساس مجوز كارگروه مربوطه، در سال 1391 تاسيس گرديد.

كارآفرينان متخصص و نوآوران به دليل ضعف ساختارهاي تامين مالي و سرمايه‌ گذاري در كشور امكان بروز و ظهور قابليت‌ هاي فناورانه خود را به قدر توان خود و نيازهاي كشور نمي‌يابند. در همين راستا صندوق‌ هاي پژوهش و فناوري، با هدف ارایه‌ ی خدمات مالي ويژه به كارآفرينان متخصص و نوآور كشور و در راستاي كمك به فعاليت‌ هاي پژوهشي، علمي و فناوري بخش غيردولتي تاسيس شده اند.

لزوم تشکیل صندوق‌ هاي پژوهش و فناوري 

  • عدم تمايل نهادهاي مالي سنتي (بانك‌ ها) براي سرمايه‌ گذاري در فناوري‌ هاي نو و ريسك‌پذير.
  • جبران خلاء ناشي از فقدان ادبيات مشترك بين بانك‌ ها و محققان و نوآوران خصوصاً مسائل مربوط به دانش فني.
  • ايجاد كسب و كارهاي جديد در حوزه‌ هاي مختلف فناوري‌ هاي پيشرفته.
  • راهبري تخصصي پروژه‌هاي دانش بنيان تا تجاري‌ سازي يافته‌ هاي پژوهشی.
  • ارايه‌ ی مشاوره‌ ی مالي و سرمايه‌ گذاري جهت تشويق سرمايه‌ گذاران در حوزه فناوري‌ هاي نوين.
  • ارایه‌ ی ابزارهاي مناسب براي كمك به ترويج فناوري‌ هاي نوين با ايجاد و توسعه بنگاه‌ هاي دانش بنيان.
  • كاهش ريسك و تشويق ساير نهادهاي مالي براي سرمايه‌ گذاري در حوزه‌ های مختلف فناوري‌.

سهامداران‌ صندوق

نظرات

هنوز هیچ نظر همراه با متنی ثبت نشده است