صندوق پژوهش و فناوری توسعه فناوری نانو

امتیاز: 0.0

نام صندوق پژوهش و فناوری توسعه فناوری نانو
تلفن -
وب‌سایت http://nanofund.ir
ایمیل -
زیست‌بوم صندوق ها
حوزه‌ها نانو
مکان‌ها
فایل ضمیمه

توضیحات

صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری توسعه فناوری نانو یک نهاد مالی تخصصی در حوزه توسعه و تقویت کسب و کارهای مبتنی بر فناوری پیشرفته است که در زمینه سرمایه گذاری در طرحهای فناورانه، توانمندسازی شرکتها از طریق انعقاد قرارداد و ارزیابی شرکتهای فناور محور فعالیت دارد.

نظرات

هنوز هیچ نظر همراه با متنی ثبت نشده است