صندوق پژوهش و فناوری خراسان رضوی

امتیاز: 0.0

نام صندوق پژوهش و فناوری خراسان رضوی
تلفن 051-38837392
وب‌سایت http://krrtf.ir
ایمیل -
زیست‌بوم صندوق ها, مشاوره مدیریت
حوزه‌ها
مکان‌ها
فایل ضمیمه

توضیحات

توسعه پايدار و پيشرفت هر کشوري مرهون پرورش، حفظ و نگهداري سرمايه هاي علمي، پژوهشي و فناورانه آن کشور است. پژوهشگران و فناوران موجبات ترقي، تعالي، توسعة علمي و فناوری و در نهايت توسعه پايدار همه جانبه را براي کشور فراهم می سازند، از اين رو شناسايي، برقراري ارتباط و حمايت از اين قشر توانمند جامعه به منظور استفاده از مشارکت و همکاري هاي علمي آنان در زمينه هاي گوناگون در راستاي توليد علم و فناوری و پیشرفت از اولويت ويژه اي برخوردار است.صندوق پژوهش و فناوری خراسان رضوی که به عنوان سومین صندوق غیر دولتی در بین استان های کشور در دی ماه 1386 موفق به کسب مجوز از کار گروه هماهنگی ماده 45 برنامه چهارم شد، دارای شخصیت حقوقی غیر دولتی و استقلال مالی است و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تشکیل شده، به صورت تخصصی از فعالیتهای پژوهشی علمی و فناوری که توسط بخش غیر دولتی و دولتی انجام می شود حمایت می نماید. این صندوق در تاریخ 1387/06/28 در اداره ثبت شرکتهای استان خراسان رضوی به ثبت رسیده است.

 

ماموریت

  • جذب منابع مالی برای توسعه امر پژوهش و فناوری.
  • مشارکت و سرمایه گذاری لازم برای توسعه امر پژوهش و فناوری و ایجاد بستر سرمایه گذاری بخش غیردولتی.
  • ارائه تسهیلات مالی و حمایت های قانونی از پژوهشگران و فناوران.
  • کمک به دستگاه های اجرایی در جهت تجاری سازی.

 

 اهداف

    اعطای وام و تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی
    تامین سرمایه خطر پذیر و مشارکت و سرمایه گذاری در طرح های پژوهشی و فناوری
    تضمین پرداخت به موقع تعهدات و اقساط طرح های پژوهشی و فناوری
    صدور ضمانت نامه های مورد نیاز موسسات پژوهشی و فناوری

نظرات

هنوز هیچ نظر همراه با متنی ثبت نشده است