صندوق پژوهش و فناوری سلامت تهران

امتیاز: 0.0

نام صندوق پژوهش و فناوری سلامت تهران
تلفن -
وب‌سایت http://spfst.ir
ایمیل -
زیست‌بوم صندوق ها
حوزه‌ها خدمات مالی
مکان‌ها تهران
فایل ضمیمه

توضیحات

صندوق هاي پژوهش و فناوري، با هدف ارائه خدمات مالي ويژه به كارآفرينان متخصص و نوآور كشور و در راستاي كمك به فعاليت هاي پژوهشي، علمي و فناوري بخش غير دولتي تاسيس گرديد.
این صندوق تلاش دارد تا در راستای موارد زیر گام برداشته و به کارآفرینان ایرانی کمک نماید:
  • جبران خلأ ناشي از فقدان ادبيات مشترك بين بانك ها و محققان و نوآوران خصوصا مسائل مربوط به دانش فني
  • ايجاد كسب و كارهاي جديد در حوزه هاي مختلف فناوري هاي پيشرفته
  • راهبري تخصصي پروژه هاي دانش بنيان تا تجاري سازي يافته هاي پژوهشي
  • ارائه مشاوره مالي و سرمايه گذاري جهت تشويق سرمايه گذاران در حوزه فناوري هاي نوين
  • ارائه ابزارهاي مناسب براي كمك به ترويج فناوري هاي نوين با ايجاد و توسعه بنگاه هاي دانش بنيان
  • كاهش ريسك و تشويق ساير نهاد هاي مالي براي سرمايه گذاري در حوزه فناوري هاي نوين

نظرات

هنوز هیچ نظر همراه با متنی ثبت نشده است