صندوق پژوهش و فناوری کریمه

امتیاز: 0.0

نام صندوق پژوهش و فناوری کریمه
تلفن 02532816330
وب‌سایت http://krtf.ir
ایمیل [email protected]
زیست‌بوم صندوق ها, سرمایه گذاران خطرپذیر
حوزه‌ها
مکان‌ها قم
فایل ضمیمه

توضیحات

صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری کریمه از جمله صندوق هاي غيردولتي پژوهش و فناوري است كه به منظور ايجاد زمينه هاي مشاركت و سرمايه گذاري بخش غيردولتي و حمايت كمي و كيفي از فعاليتهاي پژوهشي كاربردي- توسعه اي و فناوري و همچنين ارائه خدمات مالي ويژه و منحصر به فرد به كارآفرينان متخصص و نوآوران شروع به فعالیت نموده است.

موضوع فعالیت این صندوق عبارت است از:

  1. اعطای وام و تسهیلات 
  2. تأمین سرمایه ریسک پذیر و مشارکت و سرمایه­گذاری در طرحهای پژوهشی و فناوری
  3. تضمین پرداخت به موقع تعهدات و اقساط طرحهای پژوهشی و فناوری در مقاطع تعیین شده در قرارداد، در ازای درصد مشخصی از کل رقم قرارداد و وصول مطالبات طرح از کارفرما به انضمام خسارت ناشی از دیر کرد، به منظور جلوگیری از وقفه در اجرای طرحها.
  4. صدور ضمانت نامه­های مورد نیاز مؤسسات پژوهشی و فناوری بخش غیر دولتی به متقاضیان مربوط برای اجرای طرحهای پژوهشی و فناوری در قبال اخذ ضمانتهای لازم از محقق.

صندوق کریمه به عنوان یکی از خدمات جانبی VC، اقدام به ارائه خدمات "حل مسئله" می نماید تا شرکت ها بتوانند: 

  1.  مسائلی که مانع توسعه کسب و کار هستند، شناسایی کنند، 
  2.  برای مسائل راهکاراندیشی نمایند 
  3. مسائل را حل کنند.

نظرات

هنوز هیچ نظر همراه با متنی ثبت نشده است