مدرسه عالی کسب و کار ماهان

امتیاز: 0.0

نام مدرسه عالی کسب و کار ماهان
تلفن 021-88401313
وب‌سایت http://mba.mahanbs.com
ایمیل -
زیست‌بوم نهاد های آموزشی
حوزه‌ها
مکان‌ها
فایل ضمیمه

توضیحات

جهان پیرامون ما در عصر ارتباطات به سرعت در حال تغییر و تحوّل است. لذا زندگی با افتخار در این دهکده جهانی نیازمند کسب مهارت های برتر می باشد.
استفاده بهینه از تغییرات و فرصت های موجود تنها با کسب توانمندی های مدیریتی حاصل می گردد. بنابراین، کسب دانش روز و علوم و فناوری های پیشرفته و همچنین آموزش فنون دانش کاربردی امری الزامی می باشد.
با همکاری مدیران برتر که در زمینه های صنعت و خدمات فعال می باشند، ما در جهت انتقال دانش کاربردی به مدیران آینده گام بر می داریم .رسالت ما آموزش بر مبنای علم، مهارت و هنر مدیریت می باشد.

 

اهداف(Goals)

پیشتازی در یک تغییر موفقیت آمیز مستلزم تربیت و پرورش راهبران و مدیرانی است که به توانمندی های زیر است یافته باشند:
• ارزش آفرینی و کارآفرینی
• توانایی تفکر، تدوین، اجرا و کنترل استراتژی
• توانایی تیم سازی و تقویت روحیه تیمی
• فرهنگ برنامه ریزی
• خودآگاهی در کسب و کار
• تحلیل گری و تحقیق گری حرفه ای
• دارای برند فردی و بین المللی
• راهبری خلاقانه سازمان
• دارای تفکر واحد جهانی شده (وحدت در عین کثرت)
• فکر کن، تصمیم بگیر، اجرا کن

نظرات

هنوز هیچ نظر همراه با متنی ثبت نشده است