مدیریت فناوری دانشگاه باهنر کرمان

امتیاز: 0.0

نام مدیریت فناوری دانشگاه باهنر کرمان
تلفن -
وب‌سایت http://industrialrelations.fa.uk.ac.ir
ایمیل -
زیست‌بوم نهاد های آموزشی
حوزه‌ها
مکان‌ها کرمان
فایل ضمیمه

توضیحات

دانشگاه شهيد باهنر کرمان با تاسيس دفتر ارتباط با صنعت تلاش دارد تا وظایف ذیل را به انجام رساند:

 1. کارآموزي دانشجويان کارشناسي 
 2. بازديدهاي علمي دانشجويان از صنايع مرتبط 
 3. برگزاري جلسات با مديران و کارشناسان صنايع به منظور توسعه زمينه هاي پژوهشي مشترک وعقد قرار دادها 
 4. برگزاري سمينارهاي علمي و فني توسط متخصصان صنعت 
 5. فراهم نمودن زمينه هاي لازم براي انجام کارورزي براي دانشجويان فارغ التحصيل 
 6. برگزاري دوره هاي آموزشي وپژوهشي با صنايع
 7. برگزاري کارگاههاي آموزشي در زمينه ترويج کارآفريني وآشنائي دانش آموختگان با مفهوم کار آفريني     
 8. برنامه ريزي در خصوص اشاعه فرهنگ کارآفريني در بين اعضاي هيات علمي و دانشجويان      
 9. ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي در زمينه کارآفريني براي اعضاي هيات علمي به دانشجويان و دانش آموختگان      
 10. حمايت از کارآفرينان به عنوان الگو براي دانشجويان     
 11. آشنا نمودن دانشجويان به کليه زمينه هاي شغلي موجود در جامعه     
 12. انجام بررسي واقدامات لازم در امر پاسخگويي به نيازهاي جامعه در مراکز علمي و کار آفرين        
 13. بازديد از صنايع در جهت تشويق دانشجويان و فارغ التحصيلان جوياي کار   

نظرات

هنوز هیچ نظر همراه با متنی ثبت نشده است