مذاکره به زبان آدمیزاد

امتیاز: 0.0

نام مذاکره به زبان آدمیزاد
تلفن -
وب‌سایت https://goo.gl/tGfHLp
ایمیل -
زیست‌بوم
حوزه‌ها محصولات فرهنگی
مکان‌ها
فایل ضمیمه

توضیحات

مجموعه کتابهای به زبان آدمیزاد (for dummies) جزء کتابهای پرفروش در دنیا می‌باشد که در آن به زبانی ساده و روان، مفاهیم توضیح داده می‌شود.

هر روزه شما در کار و زندگی با موقعیت‌هایی مواجه می‌شوید که احتیاج دارید با افراد ارتباط برقرار کنید و به‌صورت شفاف و مؤثر مذاکره کنید. این راهنمای دوستانه نصیحت‌های آزموده  شده‌ای را در راستای آنچه شما می‌خواهید، مهیا میکند. نکات دونالدسون به شما نشان خواهد داد به جای آنکه از برنامه‌هایتان فرار کنید، آنها را توسعه دهید، عملی کنید یا کمک کنید که به نتیجه برسند.

نظرات

هنوز هیچ نظر همراه با متنی ثبت نشده است