مرکز آموزش تخصصی بازار کار جهاد دانشگاهی

امتیاز: 0.0

نام مرکز آموزش تخصصی بازار کار جهاد دانشگاهی
تلفن 021-66747747
وب‌سایت http://www.ambk.ir/site/
ایمیل -
زیست‌بوم نهاد های آموزشی, مشاوره مدیریت
حوزه‌ها
مکان‌ها
فایل ضمیمه

توضیحات

این مجموعه یکی از سازمان های جهاد دانشگاهی است.

نظرات

هنوز هیچ نظر همراه با متنی ثبت نشده است